profile pic

PGS.TS Phạm Khánh Nam

Phó hiệu trưởng trường Kinh tế, Luật & Quản lý nhà nước UEH

PhD, University of Gothenburg, Sweden

profile pic

GS.TS Nguyễn Trọng Hoài

Tổng biên tập, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, UEH

Ph.D., University Of Colombo, Sri-Lanka

profile pic

TS. Trương Đăng Thụy

Trưởng Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế, Đại học Kinh tế TP.HCM

Ph.D, Đại học University Of Alberta, Canada

profile pic

PGS.TS Matthias Rieger

Điều phối viên, Đại diện ISS tại Việt Nam

Ph.D, Graduate Institute Of International And Development Studies (Iheid), Geneva

profile pic

Hồ Hoàng Anh

Ph.D, University of Gothenburg

profile pic

Lê Văn Chơn

Ph.D,University Of Georgia, Usa, United States

profile pic

Cao Hào Thi

Ph.D, Asian Institute Of Technology (Ait), Bangkok, Thailand

profile pic

Vũ Việt Quảng

Ph.D, Old Dominion University, USA, United States

profile pic

Arjun Singh Bedi

Ph.D, Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID), Geneva