THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI CAO HỌC VNP 06-10-20

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI CAO HỌC VNP 06-10-20

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI OFFLINE CAO HỌC VNP 2020

(Thạc sĩ Kinh tế MAEThạc sĩ Bằng Đôi DDP)

Khai giảng: 06/10/20

Buổi Ngày Thời gian Môn ôn thi thạc sĩ Giảng viên
1 06/10/20 18g30 – 20g30 Kiểm tra năng lực Ms. Quỳnh
2 08/10/20 18g30 – 20g30 Kiểm tra năng lực Ms. Quỳnh
3 13/10/20 18g30 – 20g30 Kiểm tra năng lực Ms. Quỳnh
4 15/10/20 18g30 – 20g30 Kinh tế học Mr. Triều
5 17/10/20 14g00 – 16g30 Kinh tế học Mr. Triều
6 20/10/20 18g30 – 20g30 Kinh tế học Mr. Triều
7 22/10/20 18g30 – 20g30 Kinh tế học Mr. Triều
8 24/10/20 14g00 – 16g30 Kinh tế học Mr. Triều
* 25/10/20 Hạn chót nộp hồ sơ dự thi Thạc sĩ Kinh tế MAE & Thạc sĩ Bằng Đôi DDP
** 01/11/20 9g00-11g00 Tổng ôn Kinh tế học Mr. Triều
*** 08/11/20 7g00-11g30 Thi tuyển sinh UEH
 
VNP – Vietnam – The Netherlands Programme (Chương trình Việt Nam – Hà Lan) là chương trình đào tạo Thạc Sĩ Kinh tế MAE, Thạc Sĩ Bằng Đôi DDP và Tiến Sĩ Liên Kết JDP hợp tác giữa Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM (UEH) và Viện Khoa Học Quốc Tế ISS thuộc Đại học Erasmus Rotterdam, Hà Lan.
Lĩnh vực đào tạo:
1. Thạc Sĩ Kinh Tế MAE: Chương trình thạc sĩ đào tạo chuyên sâu về Kinh tế, Tài chính và Các công cụ phân tích với tính ứng dụng thực tế cao. Bằng cấp được công nhận tại Việt Nam và quốc tế.
2. Thạc Sĩ Bằng Đôi DDP: Nhận hai bằng Thạc sĩ từ UEH và ISS chỉ trong hai năm học với sáu tháng tại Hà Lan, giải pháp giúp người học tiết kiệm thời gian và chi phí du học:
 3. Tiến sĩ Liên Kết JDP: Lần đầu tiên tại Việt Nam, chương trình Tiến sĩ liên kết hợp tác giữa UEH và Đại học Erasmus Rotterdam Hà Lan MIỄN HỌC PHÍ hoàn toàn cho nghiên cứu sinh:

Leave a Reply