Thế mạnh của chương trình cao học Việt Nam – Hà Lan (VNP)

VNP hiện đang có một đối tác quốc tế học thuật bền vững từ năm 1994 là Viện Quốc Tế ISS thuộc Đại học Erasmus Rotterdam, là một trong 40 trường đại học hàng đầu thế giới đào tạo về lĩnh vực kinh tế.

VNP là địa chỉ tin cậy và gần như duy nhất cung cấp nền tảng kiến thức và tư duy toàn cầu về kinh tế-tài chính-chính sách dưới góc nhìn phát triển và các công cụ phân tích dữ liệu theo chuẩn mực quốc tế. VNP cung cấp cho người học khả năng tư duy và phân tích hoạt động doanh nghiệp, tổ chức tài chính và đầu tư, hành vi sản xuất – tiêu dùng cũng như sự vận hành của nền kinh tế và khu vực trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

VNP tập hợp được một đội ngũ học thuật đạt chuẩn quốc tế. 100% giảng viên giảng dạy cho VNP tốt nghiệp tiến sĩ từ các trường đại học nước ngoài. Hơn 40% các môn học được giảng viên nước ngoài đến từ các đối tác học thuật Châu Âu, Hoa Kỳ, Úc, và các quốc gia phát triển Châu Á phụ trách giảng dạy.

VNP duy trì sự tương tác giữa đội ngũ học thuật và học viên của mình theo tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài bài học và thảo luận trên lớp theo cách tiếp cận giải quyết vấn đề và tiếp cận hướng nghiên cứu, VNP còn có hệ thống hỗ trợ học thuật gồm hội đồng khoa học và các trợ giảng tư vấn trực tiếp cho từng học viên trong quá trình học tập và nghiên cứu. VNP trang bị phòng học nhóm, thư viện điện tử có khả năng tiếp cận kho học liệu mở toàn cầu và phòng máy tính hỗ trợ phân tích dữ liệu với nguồn dữ liệu kinh tế – tài chính phong phú và phần mềm phù hợp.

VNP đã đào tạo hơn 500 cựu học viên có năng lực làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế cho các doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ, các trường đại học và viện nghiên cứu. Không ít các học viên VNP đã thành công trong việc chuyển luận văn thành các bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế cũng như được chấp nhận làm nghiên cứu sinh tại nước ngoài.

Chuẩn đầu ra của VNP ngoài tri thức đa dạng về kinh tế – tài chính – chính sách – phát triển, kỹ năng tiếng Anh học thuật cao, học viên VNP tốt nghiệp sẽ có tư duy toàn cầu và kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng nghiên cứu học thuật cũng như nghiên cứu ứng dụng tại các tổ chức mà học viên đang vận hành.

VNP đã được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục FIBAA trao chứng nhận đạt chuẩn đào tạo quốc tế vào tháng 9/2017 và có hiệu lực trong vòng 5 năm. FIBAA là một tổ chức kiểm định chất lượng hoạt động rộng khắp trên thế giới của chính phủ Thụy Sĩ, sử dụng tiêu chuẩn kiểm định quốc tế Châu Âu do 48 quốc gia ấn định.

VNP được đối tác Viện Quốc Tế ISS thuộc Đại học Erasmus Rotterdam công nhận toàn bộ quá trình đào tạo theo cơ chế cùng tham gia giảng dạy và phát triển chương trình, cùng xác nhận kết quả đào tạo của từng học viên tốt nghiệp từ VNP, công nhận cơ chế cấp bằng đôi khi học viên VNP học tại Việt Nam ba học kỳ và học tại Hà Lan một học kỳ.

VNP

Leave a Reply