Events

[BVLV-130920] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Thứ 6 (20/09/2013) lúc 13g30 – 16g30 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 17.  1. Phan Thị Khánh Vân (13h30 – 14h30) “The relationship between financial developmentand poverty reduction: Case study in five Asian countries” 2. Nguyễn Liên Hồng Phúc (14h30 – 15h30) “The […]

At 1:30 pm
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM

[Event-131118] Chương trình Trao đổi văn hóa tại New Zealand

Free

  Chương trình lãnh đạo liên văn hóa GMSTEC 18 – 28 tháng 11 năm 2013 tại Wellington, New Zealand Tổ chức hợp tác giáo dục tiểu vùng sông Mê Kông (GMSTEC) – Đại học Victoria tại Wellington và chương trình Cao học Việt Nam Hà Lan (VNP – đào tạo Cao học Kinh tế […]

At 12:00 am
Wellington, New Zealand

[BVLV-130701] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Thứ 2 (01/07/2013) lúc 13h30 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên lớp 17.  Nguyễn Ninh Quốc Trấn – Khóa 17 Effects of corruption on economic growth through transmission channels in developing countries Thân mời các anh/ chị học viên quan tâm đến tham dự.

At 1:30 pm
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM

[BVLV-130118] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Danh sách như sau: Thứ 6 (18/01/2013) lúc 13h00 – 18h00 1. Đặng Trọng Phước – Class 15 (13h00 – 14h00) Strategy for Vietnam’s shipbuilding industry period 2010 – 2020 2. Nguyễn Tiến Huy – Class 15 (14h00 – 15h00) Urbanization and […]

At 1:00 pm
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM

[BVLV-121119] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Thứ 2 (19/11/2012) lúc 14h00 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của các học viên lớp 16. Danh sách như sau: 1. Trần Thiện Tài– Class 16 (14h00 – 15h00) Structural transformation and economic growth of Asian developing countries and Vietnam 2. Nguyễn Đình Tú Nhi – Class 16 […]

At 2:00 pm
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM

[BVLV-120929] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Thứ 7 (29/09/2012) lúc 14h00 tại phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của các học viên lớp 16. Danh sách như sau:   1. Bùi Thanh Giang – Class 16 (14h00 – 15h00) “Determinants Determinants of non-farm household in rural Vietnam.” 2. Nguyễn Văn Phúc – Class 16 (15h00 – […]

At 2:00 pm
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM

[BVLV-120628] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Thứ 5 (28/6/2012) lúc 14h00 tai phòng H.001 sẽ diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của các học viên lớp 16. Danh sách như sau: 1. Lê Anh Khang (14h00 – 15h00) “Determinants of secondary school dropouts in Vietnam: Panel data evidence.” 2. Mai Quang Huy (15h00 – 16h00) “Constructing stable preferences: Effects […]

At 2:00 pm
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM

[BVLV-120505] Bảo Vệ Luận Văn

Free

Dear all, Please be informed that there will be a thesis public defense of Class 16 students on Saturday, May 5, 2012, Room H.301 1. Nguyễn Lê Thảo Nguyên – Class 16 (13h00 – 14h00) “The role of credit and monetary transmission in Vietnam: a VAR approach.” 2. Phan Thị Ánh Đông – Class 16 (14h00 – 15h00) “Determinants […]

At 1:00 pm
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, HCM