CHÚC MỪNG CỰU HỌC VIÊN CÓ NGHIÊN CỨU ĐƯỢC CÔNG BỐ VÀ XUẤT BẢN TRÊN TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ KINH DOANH CHÂU Á – JABES

CHÚC MỪNG CỰU HỌC VIÊN CÓ NGHIÊN CỨU ĐƯỢC CÔNG BỐ VÀ XUẤT BẢN TRÊN TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ KINH DOANH CHÂU Á – JABES

CAO HỌC HÀ LAN (VNP) XIN CHÚC MỪNG CỰU HỌC VIÊN CÓ NGHIÊN CỨU ĐƯỢC CÔNG BỐ VÀ XUẤT BẢN TRÊN TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ KINH DOANH CHÂU Á – JABES, S04-SỐ ĐẶC BIỆT (LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM) THÁNG 04/2022.

JABES là Tạp chí khối ngành KHXH&NV, kinh doanh và quản lý đầu tiên của Việt Nam chính thức được công nhận vào danh sách các tạp chí thuộc Danh mục SCOPUS. Những bài viết nghiên cứu gửi đến Tạp chí đều được phản biện kín đánh giá nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chuẩn mực và nâng cao chất lượng học thuật của các bài báo khoa học.

 Chúc mừng bạn Cù Thị Xuân Thảo khóa 24 với nghiên cứu “Ưu điểm ngoại hình và khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động”. Từ dữ liệu sơ cấp nhằm tập trung phân tích tác động của ưu điểm ngoại hình đối với khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động. Kết quả thống nhất với các tài liệu thực nghiệm đã được tìm thấy trước đó.

 Chúc mừng bạn Trần Thị Thu Vân khóa 25 với nghiên cứu “Vai trò của giáo dục trong quá trình chuyển tiếp từ trường học sang việc làm của thanh niên Việt Nam”. Người có trình độ học vấn cao có thời gian tìm được công việc được trả lương đầu tiên ngắn hơn và xác suất tìm được việc làm có hợp đồng lao động cao hơn là một kết luận được rút ra từ nghiên cứu này…

 Chúc mừng bạn Nguyễn Hà Đăng Khoa khóa 26 với nghiên cứu “Lựa chọn ngành học tác động thế nào đến tiền lương của sinh viên sau khi ra trường? Bằng chứng từ Việt Nam.” Nghiên cứu chứng minh nhóm những sinh viên tốt nghiệp trong lĩnh vực Quốc phòng & An ninh hay Nghệ thuật & Thiết kế sáng tạo thu được mức lương cao hơn so với nhóm Kỹ sư & Công nghệ, lần lượt là 16,5% và 7,0%.

Để đọc bài nghiên cứu đầy đủ, các bạn có thể tham khảo số báo trên tạp chí JABES tại: http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle…

Cao học Hà Lan mong rằng sẽ tiếp tục được đồng hành cùng những học viên mới trên hành trình nghiên cứu khoa học và đóng góp thêm những kết quả hữu ích cho xã hội.

Leave a Reply